جامعه شناسی دوازدهم - درس اول جامعه شناسی دوازدهم

مریم باقری

جامعه شناسی دوازدهم. درس اول جامعه شناسی دوازدهم

آگاهی دانشی شامل چیست

جواب ها

جواب معرکه

محدثه عابدان زاده

جامعه شناسی دوازدهم

اگاهی دانشی شامل دو بخش دانش عمومی که حاصل از زندگی است و دانش علمی که دقیق تر و عمیق تر است که با تامل و اندیشه در دانش عمومی به وجود می‌آید

فاضل ۱۰۸

جامعه شناسی دوازدهم

شامل تمامی دانش های عمومی(دانش هایی که فرد از بدو تولد تا مرگ خویش یاد میگیرد)و دانش علمی(با تامل و اندیشه در دانش عمومی بدست می آید علمی دقیق و محاسباتی است)

سوالات مشابه

نرگس صالحی

درس اول جامعه شناسی دوازدهم

سوالات درس سوم جامعه را می خواستم.

mahor rad

درس اول جامعه شناسی دوازدهم

اینو کی بلده

Roya Rad

درس اول جامعه شناسی دوازدهم

سلام خوبین میشه سوالات متن درس اول رو بفرستین با تشکر