عربی دهم انسانی - درس 7 عربی دهم انسانی

زهرا امیری

عربی دهم انسانی. درس 7 عربی دهم انسانی

اگر جواب اینها رو کسی بلده بگه لطفا معرکه میزنم

جواب ها

shakila zare

عربی دهم انسانی

سلام همچین چیزی تو عربی نیس از کجا آوردی؟ اصن مطمئنی این عربه دهمه

سوالات مشابه

جعفر فتحی

درس 7 عربی دهم انسانی

معنی کلمه کیف نحصل علی النفط

salma gerey

درس 7 عربی دهم انسانی

قُطِعَت الاشجارُ نقش قُطعت...‌‌‌...الاشجارُ..‌‌‌‌‌.....ترجمه

فیوش فیوش واحشی گستاخ 🎃

درس 7 عربی دهم انسانی

جواب بدید لطفا