ریاضی پنجم - فصل دوم ریاضی پنجم

مهدیه رضایی

ریاضی پنجم. فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه کسی به من ضرب اعداد مخلوط و همچنین ساده کردن رو توضیح بده.تاج میدم

جواب ها

برای ضرب اعداد مخلوط باید عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنی بعد که به کسر تبدیل کردی جواب ضرب ها را بدست بیار

جواب معرکه

اینم یه رویشی بود که من کار کردم

جواب معرکه

Maryam lgfn

ریاضی پنجم

سلام عزیزم خوبی من این روش رو بلد بودم برای ضرب عدد مخلوط ساده کردن هم میفرستم برات

تاج بده

ßámù ģøñģ

ریاضی پنجم

سوالات مشابه

ویهان اهنی

فصل دوم ریاضی پنجم

4 تا کسر مساوی برای پنج هشتم بگه

ویهان اهنی

فصل دوم ریاضی پنجم

4 تا کسر مساوی برای پنج هشتم بگه

مهدیه رضایی

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه کسی به من ضرب اعداد مخلوط و همچنین ساده کردن رو توضیح بده.تاج میدم