هندسه دهم -

فصل اول هندسه دهم

Amir ARX

هندسه دهم. فصل اول هندسه دهم

متوازی الاضلاعی رسم کنید (با پرگار) که قطرش ۶ ودو ضلعش ۴و ۵ باشد.

جواب ها

saeed kh.sh

هندسه دهم

سوالات مشابه

فاطمه سلمانی

فصل اول هندسه دهم

تمرین صفحه 16 تمامی سوالات

behnoosh zamani

فصل اول هندسه دهم

کتاب@هندسه@هم@دفتر@میخواد@؟؟؟

saeed kh.sh

فصل اول هندسه دهم

لطفا@فردی@با@جنبه@جواب@دهد لطفا

saeed kh.sh

فصل اول هندسه دهم

در@یک@مثلث@قائم@الزاویه@فاصله@نقطه@همرسی@عمود@منصف@ها@از@راس@قائم@سه@واحد@است@بزرگترین@ضلع@این@مثلث@چند@است الف)5.@@@ب)6.@@@ج)رادیکال18.@@@د)رادیکال48

سما جعفری

فصل اول هندسه دهم

بچه@ها@هندسه@چطور@درسیه@سخته@؟

زهرا حسینی

فصل اول هندسه دهم

سلام@برای@پیش@خوانی@یازدهم@چه@کتابی@بگیرم@خوبه@که@توی@خونه@بتونم@خودم@بخونم@بدون@معلم؟

مهدی زحمتکش

فصل اول هندسه دهم

سلام@ببخشید@نمونه@سوالات@خرداد@هندسه@دهم@را@اگه@دارید@بفرستید@ممنون@

محمد+حسین فرخنده

فصل اول هندسه دهم

سلام@اثبات@اینکه@هر@نقطه@ای@که@از@دوسر@پاره@خط@به@یک@فاصله@باشه@روی@عمود@منصف@قرار@داره@چی@میشه@؟

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@رسم@خط@موازی@با@یک@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید@🤓

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

لطفا@روش@رسم@نیمساز@یک@زاویه@را@توضیح@دهید@(ص۱۲)

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@این@مراحل@رو@توضیح@بدهید@و@همچنین@@رسم@خط@موازی@با@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید(@صفحه@۱۴و۱۵)@

amirhoseen n.r

فصل اول هندسه دهم

متوازی@الضلاعی@رسم@کنید@که@طول@اضلاعش۳و۵وطول@یک@قطر@آن@۶باشد