زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

عسل ⁦:-)⁩

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

به نظرتون نمرتون چند میشه؟ بالای ۱۸ خوبه؟؟؟

جواب ها

جواب معرکه

ماهلینک ...✔

زیست شناسی دهم

جواب معرکه

جواب معرکه

Shadi ......

زیست شناسی دهم

جواب معرکه

جواب معرکه

سوالات مشابه

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

بچه ها جوابش؟؟

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

بچه جوابش چی مبشه؟

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

جوابش چی میشه ؟

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

جوابش چی بود؟

vaneli lia

فصل سوم زیست دهم

صحیح غلطا اون که گفته بود یاخته استحکامی پلاسمودسم داره مگه اشتباه نمیشههه

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

جوابش؟.

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

گزینه ۲ این بود؟ اونی که نوشته خون کم اکسیژن؟

Hasti ...

فصل سوم زیست دهم

بچه ها این شماره ۲ بود یا ۳ من زدم ۳ فک کنم غلطه اره؟🤦‍♀️

گلی گل بلبلی

فصل سوم زیست دهم

دوستان ب شخصه برای همتون آرزو میکنم بهترین امتحان رو داشته باشید از جمله خودم شما هم همین طور استرس نداشته باشید شما تلاش خودتون رو کردید

گلی گل بلبلی

فصل سوم زیست دهم

در بازدم عادی چی منقیض؟؟

Rasta ‌‌

فصل سوم زیست دهم

حالم خوب نیس حس میکنم هیچی یادم نیس حس میکنم هیچی بلد نیستم مرور نکردم درسا آخر فقط یک دور خوندم😭چرا اینطوری شد

د چجوری انجام میشه؟

فعالیت ها از کل کتاب میاد یا فقط نوبت دوم؟

Didar ...

فصل سوم زیست دهم

نمونه سوال می‌فرستید این چند ساعت باقی مونده رو چی کنم!

Shadi ......

فصل سوم زیست دهم

جواب صفحه ۳۵ رو میشه بفرستید معرکه میدم

Didar ...

فصل سوم زیست دهم

2 فصل آخر رو خوندم ولی با دقت نه! به نظرتون نمونه سوال بزنم یا مرور کنم اون 2 فصل رو؟

ܩࡐ‌ࡅ߭ߊ‌ܠࡅ࡙ܝ̇‌ ....

فصل سوم زیست دهم

نمونه سوال با عرض سلام..... امید وارم هنوز زنده باشین.‌‌‌‌‌‌‌.....‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌..... بنظرتون میتونم ازساعت شش فصل دو با دوگفتار فصل پنج رو فردا تموم کنم؟؟؟؟؟

Didar ...

فصل سوم زیست دهم

کی فردا قراره برینه

شیرین :(

فصل سوم زیست دهم

چرا فصل سه اینقدر رومخهههههههه

رویا خانمی

فصل سوم زیست دهم

فصل اول و دوم و سوم مونده با روخوانی میتونم یادشون بگیرم قبلا خیلی خوندمشون