ریاضی هفتم - فصل4 ریاضی هفتم

سوال واضح !

زهرا مرادی

ریاضی هفتم. فصل4 ریاضی هفتم

جواب بدی تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

سوال ۸ الگوی اول به طرف عقب منفی ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ به طرف جلو مثبت ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰

هستی کریمپور

ریاضی هفتم

جواب ولی از سوال اخر مطمئن نیستم اون خط ابی های سوال اول منفی هستند

سوالات مشابه

زهرا مرادی

فصل4 ریاضی هفتم

جواب بدی تاج میدم

얄다💫💫 hacker

فصل4 ریاضی هفتم

ساعت ۱ و ربع امروز امتحان دارم کسی هست بتونه تو امتحان کمکم کنه و به سوالاتم پاسخ کامل و با راه حل بده ؟♡´・ᴗ・`♡

دخی باس استقلالی باشه;-)

فصل4 ریاضی هفتم

نمونه سوال ریاضی میخوام تستی نباشه آسون هم باشه مرسی😚😚😝😝😋😋😇😇😜😍😍