زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

حامد مرشدی

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

سلام رشته تجربی کدوم درسش از همه سخت تر هست؟

جواب ها

سوالات مشابه

علی عباسی

فصل سوم زیست دهم

قلب چیست و کجا قرار دارد

نگین زمانی

فصل سوم زیست دهم

لطفا زودکمک کنید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

نوع مویرگی های دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع چیست؟ لطفا زود جواب بدید؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم بفرس مرسی

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جوابش چی میشع

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم اگ میشه جواب بدین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

و اینم میخوام خیلی ببخشید میدونم سوالام زیادن همشو معلمم فرستاده گفته تا فردا حل کنم😔😔😔

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بگو 😂😂😂گفتی اینارو از کجا میارم بخدا اینارو معلممون طرح کرده بیشعورمن خودمم موندم از کجاش اورده

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

خواهش میکنم اینم جواب بدید😭😭

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم جواب بدین؟؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بدین😍

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم لطف کنین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینو خواهش میکنم بگید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

حنجره کدام قسمت از دستگاه تنفسی است ؟(هادی یا مبادله ای )

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

علت اینکه مقداری هوا در شش هامون حتی پس از یک بازدم عمیق هم باقی می ماند چیست؟ لطفا زود جواب بدهید؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

علت غلط بودنش چیست؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

چند مسیر بین گرهی از گره اول ب گره دوم میرسد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا زود جواب بدهید