حسابان یازدهم - فصل 5 حسابان یازدهم

محمد صادقی

حسابان یازدهم. فصل 5 حسابان یازدهم

دوستان میتونید راهنمایی کنید

جواب ها

جواب معرکه

اسرا فلاح

حسابان یازدهم

اولش باید در مزدوج مخرج ضرب کنی، بعدش ساده کنی و جایگذاری کنی. و جواب به دست میاد

سوالات مشابه

ابوالفضل تولایی

فصل 5 حسابان یازدهم

اینو جوابشو لطف کنید

mohammad takhtravan

فصل 5 حسابان یازدهم

کسی از دوستان میتونه حل کنه؟!

کیمیا محمدی

فصل 5 حسابان یازدهم

این چطوری حل میشه؟