مطالعات اجتماعی هفتم -

درس هجدهم اجتماعی هفتم

امیر علی رضائی منش

مطالعات اجتماعی هفتم. درس هجدهم اجتماعی هفتم

سوالات درس 18 مطالعات از خودتون باشه

جواب ها

جواب معرکه

‌‌‌‌ ‌‌‌

مطالعات اجتماعی هفتم

#مطالعات_هفتم سوال‌های درس 18 1. در موزه ایران باستان چه چیزهایی نگهداری می‌شود و چرا به آن ایران باستان می‌گویند؟ در این موزه مجسمه‌ها، ظروف و ابزار و وسایلی از گذشته‌های بسیار دور ایران نگهداری می‌شود. در این موزه، شما آثار تاریخی به جای مانده از دورهٔ قبل از اسلام را مشاهده می‌کنید. به همین جهت به این موزه، موزه ایران باستان می‌گویند. 2. تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم می‌شود؟ چرا؟ الف) تاریخ قبل از اسلام (دوره ایران باستان) ب) تاریخ دورهٔ اسلامی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. (چون ورود اسلام به ایران، مهمترین رویداد تاریخی کشور ما است، به همین جهت تاریخ ایران به دو دوره زمانی تقسیم شده است) 3. با توجه به مطالعه باستان شناسان از آثار باقی مانده از گذشته، زندگی بشر چه مراحلی را طی کرده است؟ هزاران سال پیش، انسان‌ها از وسایل بسیار ساده و ابتدایی استفاده می‌کردند، آن‌ها از طریق گرد آوری خوراک و شکار حیوانات زندگی می کردند، درجست و جوی شکار و خوراک از جایی به جای دیگر می‌رفتند و برای محافظت از خود درون غار‌ها به سر می‌بردند. سپس انسان‌ها کشاورزی را یاد گرفتند و حیوانات را اهلی کردند. آن‌ها در کناررودخانه‌ها برای خود خانه‌های دائمی ساختند. کشاورزی موجب شد که انسان‌ها یکجانشین شدند. بدین ترتیب اولین روستا‌ها در کنار رو دهای پرآب و چشمه‌ها پدید آمدند. کم کم، داد و ستد و تجارت ابزار و وسایل رونق گرفت. انسان‌ها برای رسیدگی به کار‌ها و نوشتن و محاسبه داد و ستدهایشان خط را اختراع کردند. باگذشت زمان، جمعیت برخی سکونتگاه‌ها رو به افزایش گذاشت و شهر‌های بزرگی پدید آمدند که به وسیله حکومتی اداره می‌شدند. آن‌ها قوانین و مقرراتی برای خود وضع کردند. مردم این شهرها در هنر و معماری و ساختن بناها، پیشرفت زیادی کردند. بدین ترتیب نخستین تمدن‌های بشری به وجود 4. تمدن چه ویژگی‌هایی دارد؟ الف) داشتن معماری، شهرسازی و هنر‌های تجسمی ب) داشتن خط پ) داشتن عقاید مذهبی ت) مهارت در کارهای مختلف ث) داشتن قوانین و مقررات ج) داشتن حکومت 5. شهر سوخته در کدام منطقه ایران واقع شده است و مربوط به چه دوره‌ی تاریخی است و چرا به این نام معروف شده است؟ در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان، مربوط به حدود پنج هزار سال پیش این تمدن بعدها به طرز نامعلوم و عجیبی (ظاهراً به دلیل سوختگی) از بین رفته است و به همین علت آن‌ها این منطقه را شهر سوخته به معنی نابود شده، نام گذاشتند. 6. معبد چغازنبیل، مهم‌ترین اثر باقی مانده از تمدن ایلام در کجا واقع شده و ویژگی آن چیست؟ در نزدیکی شوش است. این معبد با میلیون‌ها خشت و هزاران آجر ساخته شده و بر روی برخی آجرها با خط ایلامی، مطالبی نوشته شده است. 7. تمدن ایلام مربوط به چه زمانی است و ایلامی‌ها چه ویژگی‌هایی داشتند؟ حدود ۳ هزار سال – آن‌ها بر روی لوح‌های گلی، قانون‌هایی را که پادشاهان ایلامی وضع کرده بودند، می‌نوشتند که بعضی از این لوح‌ها تا به امروز باقی مانده است. ایلامی‌ها مانند سایر تمدن‌های باستانی، خدایان متعددی مثل خدای خورشید و خدای آب و … را پرستش می‌کردند و مجسمه‌هایی از این خدایان ساخته و در معابد خود قرار می‌دادند و آنها را می‌پرستیدند. ایلامی‌ها با هنر سفال سازی آشنا بودند و ظروف سفالی و مجسمه‌ها و ابزار‌های مختلف آنها در این منطقه یافت شده است.8. تمدن جیرفت در کدام منطقه ایران واقع شده و چه آثاری در این منطقه پیدا شده است؟ و ویژگی کتیبه‌های این منطقه

جواب معرکه

.... ..

مطالعات اجتماعی هفتم

Armita 💙:)

مطالعات اجتماعی هفتم

صلم -در موزه ایران باستان چه چیزهایی نگهداری می شود و چرا به آن ایران باستان می گویند؟ پاسخ: در این موزه مجسمه ها، ظروف و ابزار و وسایلی از گذشته های بسیار دور ایران نگهداری می شود. در این موزه، شما آثار تاریخی به جای مانده از دوره قبل از اسلام را مشاهده می کنید .به همین جهت به این موزه، موزه ایران باستان می گویند 2 -مورخان زمان گذشته را بر چه اساسی تقسیم می کنند؟ پاسخ: بر اساس حوادث و تغییرات مهم 3 -تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم میشود ؟ چرا پاسخ: 1-تاریخ قبل از اسلام (دوره ایران باستان) 2-تاریخ دوره اسلامی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.(چون ورود اسلام به ایران، مهمترین رویداد تاریخی کشور ما است، به همین جهت تاریخ ایران به دو دوره زمانی تقسیم شده است). 4 -با توجه به مطالعه باستان شناسان از آثار باقی مانده از گذشته ، زندگی بشر چه مراحلی را طی کرده است؟ پاسخ: هزاران سال پیش، انسان ها از وسایل بسیار ساده و ابتدایی استفاده می کردند، آنها از طریق گرد آوری خوراک و شکار حیوانات زندگی می کردند، در جست وجوی شکار و خوراک از جایی به جای دیگر می رفتند و برای محافظت از خود درون غار ها به سر می بردند.سپس انسان ها کشاورزی را یاد گرفتند و حیوانات را اهلی کردند .آنها در کنار رودخانه ها برای خود خانه های دائمی ساختند .کشاورزی موجب شد که انسان ها یکجانشین شدند .بدین ترتیب اولین روستا ها در کنار رو دهای پرآب و چشمه ها پدید آمدند. کم کم، داد و ستد و تجارت ابزار و وسایل رونق گرفت.انسان‌ها برای رسیدگی به کار ها و نوشتن و محاسبه داد و ستد هایشان خط را اختراع کردند.با گذشت زمان، جمعیت برخی سکونتگاه ها رو به افزایش گذاشت و شهر های بزرگی پدید آمدند که به وسیله حکومتی اداره می شدند .آنها قوانین و مقرراتی برای خود وضع کردند.مردم این شهرها در هنر و معماری و ساختن بناها، پیشرفت زیادی کردند .بدین ترتیب نخستین تمدن های بشری به وجود آمدند. 5 -انسان های غارنشین از چه ابزاری استفاده می کردند و چرا بر روی دیوار غارها نقاشی می کردند؟ پاسخ: ابزار های انسان های غار نشین در این دوره از سنگ بود و آنها به یادبود شکار هایشان نقش هایی بر روی دیوار غارها یا کوه های اطراف خود کنده بودند که امروزه هنوز آثار برخی از این سنگ نگاره ها باقی مانده است. 6-در کدام مناطق ایران ظروف سفالی و گلی (ظروفی از زندگی مردم)مربوط به دوران گذشته پیدا شده است؟ پاسخ: تپە سییلک (در کاشان ) و تپە حس نلو، ( در شهر نقده در آذربایجان غربی ) 7 -تمدن چه ویژگی‌هایی دارد؟ پاسخ: – داشتن معماری، شهرسازی و هنر ی های ت – داشتن خط – داشتن عقاید مذهبی – مهارت در کا رهای مختلف – داشتن قوانین و مقررات – داشتن حکومت 8 -برخی از تمدن های را که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و سپس از بین رفتند را نام ببرید. پاسخ: تمدن شهر سوخته – تمدن ایلام – تمدن جیرفت 9 -شهر سوخته در کدام منطقه ایران واقع شده است و مربوط به چه دوره ی تاریخی است و چرا به این نام معروف شده است؟ پاسخ: در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان، مربوط به حدود پنج هزار سال پیش این تمدن بعدها به طرز نامعلوم و عجیبی از بین رفته است و به همین علت آنها این منطقه راشهر سوخته به معنی نابو د شده، نام گذاشتند. 10 -آثار باقی مانده از تمدن ایلام چگونه کشف شد؟ پاسخ: حدود هشتاد سال پیش، چند مهندس که با هواپیما به خوزستان می رفتند، متوجه تپه ای شدند و احتمال دادند که زیر آن آثار تاریخی وجود داشته باشد .آنها باستان

سوالات مشابه

قاسم علیزاده

درس هجدهم اجتماعی هفتم

سلام اگه کسی سوالات در۱۸ رو در کتابش نوشته برام بفرسته‌. تاج میدم

امیر علی رضائی منش

درس هجدهم اجتماعی هفتم

سوالات درس 18لطفا

امیر علی رضائی منش

درس هجدهم اجتماعی هفتم

سلام میشه سوالات درس 18رو بفرستید از کتابتون باشه از انترنت نباشه

.... ...

درس هجدهم اجتماعی هفتم

خلاصه ای از داستان زندگی حضرت نوح یا ابراهیم جواب بدید تاج میدم کوتاه و خوب باشه

مریم ربیعی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

سلام میشه سوالات در ۱۸ رو بدید ممنون

😝 😜

درس هجدهم اجتماعی هفتم

(معبد چغازنبیل) یکی از مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایلام بیانگر کدام ویژگی تمدن است؟ الف)اشکانیان ب)حکومت ج)داد و ستد د)عقاید مذهبی

رضا وطن‌خواه

درس هجدهم اجتماعی هفتم

بگید لطفاً

سامان موسوی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

اولین روستا ها در کجا به وجود آمدند ؟

ممد .ـ.

درس هجدهم اجتماعی هفتم

ممنون میشم اگه میشه بگید

ممد .ـ.

درس هجدهم اجتماعی هفتم

خواشن سریع

☆Abolfazl- Beykzade☆ **

درس هجدهم اجتماعی هفتم

هرکی زود تر بگه تاج

☆Abolfazl- Beykzade☆ **

درس هجدهم اجتماعی هفتم

اگه جوابتون درست کامل باشه تاج میدم

محمود حسنی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

کدام پیامبران در مصر زندگی میکردند

nika sadeghi

درس هجدهم اجتماعی هفتم

در عهد باستان جشن چ معنا و مفهومی داشت؟

امیرحسین محمدی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

شهر سوخته در کجا قرار دارد ؟

علی حسینی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

آیا ایران جیگاه تمدن های کهن بوده است

سارا غضنفری

درس هجدهم اجتماعی هفتم

. تاریخ ایران باستان به چند دوره زمانی تقسیم میشود؟

امیرحسین کلیمانی

درس هجدهم اجتماعی هفتم

چرا انسان های اولی رو دیوار قار نقاشی میکردند

شیر فرهاد

درس هجدهم اجتماعی هفتم

ببخشید کی میتونه کاربرگه شماره ۱۷ رو با جواب برام بفرسته

Amir hossein 😎 tagjzade

درس هجدهم اجتماعی هفتم

کار برگه شماره 17