زبان دهم - درس 3 زبان دهم

Elina 🍓

زبان دهم. درس 3 زبان دهم

از قسمت conversation درس سوم چهار تا سوال با جواب میخوام (به غیر از اون سوال های پایین صفحه conversation) معرکه میزنم ♥️

جواب ها

من جواب چیزی که پرسیدی رو دارم ولی حقیقت اینجا زیاد سر در نمیارم بیا تلگرام ارس تلگرامم اینه @SOMETHING_365

سوالات مشابه

amin ghaderi

درس 3 زبان دهم

1-Where was the location of the conversation? 2_Can you name some famous Iranian scientists? 3_ Where was Razi working? True or False ? 1_Roya and Masha are going to the library. 2_ Roya came to the library sooner. 3_ Nasireddin Toosi made Maragheh Observatory .

دخی بلوچم

درس 3 زبان دهم

سلام من برای یاد گرفتن زبان چکار کنم

soliman Zarei

درس 3 زبان دهم

جواب این سوال