دین و زندگی دوازدهم - درس 7 دین و زندگی دوازدهم

مریم باقری

دین و زندگی دوازدهم. درس 7 دین و زندگی دوازدهم

توجه به حکمت و عدل الهی در قسمت ایمان پشتوانه محکم دوری از گناه

جواب ها

جواب معرکه

محدثه عابدان زاده

دین و زندگی دوازدهم

انسان مؤمن میداند که خداوند انسان را بیهوده نیافریده (حکمت الهی)و نسبت به اعمال وی بی تفاوت نیست (عدل الهی ) در روز حساب به نیکو کاران پاداش می دهد و بدکاران را مجازات میکند توجه به این مسئولیت باعث میشود فرد مؤمن سعی در دوری از گناه داشتهباشد

سوالات مشابه

sepid fakher

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

حق الله و حق الناس را توضیح دهید و مثال بزنید زود جواب بدبن لطفا وقت ندارم

فاطمه حصاری

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

سلام دینی درس هفتم بررسی صفحه86با صفحه 90 حل کنین ممنون

فاطی قا

درس 7 دین و زندگی دوازدهم

سلام علت اشتباه بودن گزینه 4 چیه؟