جغرافی دهم - درس 10 جغرافیا دهم

EHSAN 28

جغرافی دهم. درس 10 جغرافیا دهم

سلام جزوه استان شناسی تهران میتونید برام بفرستید

جواب ها

مهدی قلی نژاد

جغرافی دهم

سلام خوبی اگه جوابم خوب بود جواب معرکه رو بزن لطفا 💖

سوالات مشابه

abolfazl zyadi

درس 10 جغرافیا دهم

سلام میخواستم ببینم کسی بلده سوال درس 18 رو کسی بلده اینم سوال 《فعالیت کشور های منطقه جنوب غربی آسیا کدام است؟ فصل 9

saj ask

درس 10 جغرافیا دهم

اقتصاد چیست؟

بنیامین فارجیان

درس 10 جغرافیا دهم

صنایع ماشینی را نام ببرید؟