زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

تو این تست گزینه ی 3 و 4 به نظر درست نمیاد؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

سلام سه نیست? چهار بنظرم غلطه چون قاعدتاً نور بیشتر باشه بیشتر تحریک میشن میشه مستقیم

محدثه جماعتی

زیست شناسی دوازدهم

سلام گزینه ۳ نیست چون میشه یاخته های مخروطی گزینه ۴ هم رابطش میشه مستقیم

سوالات مشابه

Fatemeh Ahmadi

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

۱۰نکته مربوط به تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها؟

Bita qp

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

مژک های جوانه ی چشایی از منفذ بیرون نزدن درسته؟ داخل منفذ قرار گرفتن؟ چون شکل کتاب خوب نشون نداده اینو مطمئن نیستم

زهرا موسوی

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید