دین و زندگی یازدهم - درس6 دین و زندگی یازدهم

یازدهم تجربی

دین و زندگی یازدهم. درس6 دین و زندگی یازدهم

سلام لطفاً بفرستید ضروریه

جواب ها

جواب معرکه

غزل صفری

دین و زندگی یازدهم

[ درس ۱ ] سوال ۱ : 1.شناخت هدف زندگی 2.درک آینده خویش 3.کشف راه درست زندگی سوال۲ : 1.آگاهی کاملی از خلقت انسان و جایگاه او در نظام هستی ، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد. 2.همچنین بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند ‌و دقیقا چه عاقبتی در انتظار آنهاست. [ درس ۲ ] سوال۱ : 1.استمرار و پیوستگی در دعوت 2.رشد تدریجی سطح فکر مردم 3.تحریف تعلیمات پیامبر پیشین سوال ۲ : انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز داره نیاز های ثابت مثل نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، ازدواج و تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت. این نیازها در همه زمانها برای بشر وجود داشته است و از بین نمی روند. دین اسلام برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد. دسته دیگر نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیاز های ثابت پدید می آیند؛ یعنی انسان ها با گذشت زمان برای پاسخگویی به نیازهای ثابت خود از روش ها و شیوه های مختلف و متغیر استفاده می‌کنند. مثلاً داد و ستد یک نیاز ثابت است اما شیوه و چگونگی دادوستد ممکن است در هر زمان تغییر کند. مثلاً یک روز کالا را با کار را عوض می‌کردند، روز دیگر به جای کالا سکه می گرفتند، بعدها پول اعتباری یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی معامله ها را تنظیم میکنند. [ درس ۳ ] سوال ۱ : 1. انسجام درونی در عین نزول تدریجی 2. تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت سوال ۲ : خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابیه مانند آن بیاورند و برای اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است؛ این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند. [ درس ۴ ] سوال ۱ : 1. دریافت و ابلاغ وحی 2. تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 3.اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسلامی سوال ۲ : رسول خدا با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می‌توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمار شفا بخشد، بلایی را از شخص یا جامعه در نماید و حاجات مردم را در صورتی که صلاح آنها در آن باشد، برآورده سازد. سوال ۳ : پیامبران با اینکه مانند ما غریزه و اختیار دارند، در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس بر او غلبه کند، اما کسی که حقیقت گناه را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن از لطف و رحمت خداوند دور می شود، محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند. هم‌چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام عوامل خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند. [ درس ۵ ] سوال ۱ : جانشین پیامبر کسی است که علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه را دارا باشد. سوال ۲ : نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ به این دلیل که گسترش اسلام در نقاط دیگر و نیز ظهور مکاتب و فرقه های مختلف باعث پیدایش مسائل و مشکلات جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردید و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آنگونه که پیامبر اداره می کرد، اداره نماید، افزون تر شد. [ درس ۶ ] سوال ۱ : 1. تلاش برای برقراری عدالت و برابری 2. محبت و مدارا با مردم

سوالات مشابه

سعید اسماعیل زاده

درس6 دین و زندگی یازدهم

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا یعنی چه ؟

Mohammad Beheshti

درس6 دین و زندگی یازدهم

رسول خدا حکومت اسلامی را در مکه به فرمان خداوند بنا کرد

S16k65y I Love Math

درس6 دین و زندگی یازدهم

لطفا نمونه سوال امتحانی برای نوبت اول از اول دینی تا پایان درس۶