فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فاطی قا

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

تعریف شدت نور چیه ؟؟

جواب ها

نرگس سمبور

فیزیک دوازدهم تجربی

شدت نور، حاصل‌ضرب تابع روشنایی در شدت نوری است که در واحد زاویه فضایی (یک استرادیان) در جهتی خاص از یک منبع نور ساطع می‌شود.[۵] واحد اندازه‌گیری شدت روشنایی در اس‌آی کاندلا با نماد cd است

سوالات مشابه

zahra ....

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

این فرمولا کجاهاش درسته میشه بگید؟

zahra ....

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

این فرمولایی که دوستم نوشته درسته؟

فرینا شیخ میری

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام چرابسامد امواج الکترومغناطیس بابسامدحرکت مداری الکترون برابره؟