ریاضی چهارم - فصل دوم ریاضی چهارم

ساجده حسيني

ریاضی چهارم. فصل دوم ریاضی چهارم

صفحه ۳۶ ریاضی سوال ۲ حل کردین برام بفرستین

جواب ها

جواب معرکه

asal zirk

ریاضی چهارم

معرکه یادت نره..

fatemeh zahra ..

ریاضی چهارم

مخرج ها رو یکی کن و صورت هاتو کم کن

سارینا قلمباز

ریاضی چهارم

صفحه ۳۷ ریاضی سوال ۱

سوالات مشابه

رضوان محمدی

فصل دوم ریاضی چهارم

سریع جواب بدید تاج میدم 😘😘

زهرا نیک‌روش

فصل دوم ریاضی چهارم

خیلی‌ممنون

ایدا شهیکی ♥️

فصل دوم ریاضی چهارم

سلام دوستان گلم بازم با یه سوال جالب اومدم کسایی که امسال چهارم بودند شاگرد شدند بگن من بهشون معرکه میدم من راستشو میگم من شاگرد شدم

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

کورد ♡◇

فصل دوم ریاضی چهارم

۲×۳×۱۰۰-۷۰۰=$$ 2 /times 3 /times 100 $$

الینا اوزونی دوجی

فصل دوم ریاضی چهارم

ضرب کسر ها را بنویسید

ایدا شهیکی ♥️

فصل دوم ریاضی چهارم

سلام دوستان گلم بازم با یه سوال جالب اومدم کسایی که امسال چهارم بودند شاگرد شدند بگن من بهشون معرکه میدم من راستشو میگم من شاگرد شدم

ایدا شهیکی ♥️

فصل دوم ریاضی چهارم

بدوید معرکه میدم 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃🏃

فرشته صلاحی

فصل دوم ریاضی چهارم

بچه ها خواهش میکنم اینو جواب بدید تاج میدم

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

ایدا شهیکی ♥️

فصل دوم ریاضی چهارم

بدوید معرکه میدم 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃🏃

ایدا شهیکی ♥️

فصل دوم ریاضی چهارم

بدوید معرکه میدم 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃🏃

السا تیموری

فصل دوم ریاضی چهارم

سلام میشه جواب اینو بدید

ساجده حسيني

فصل دوم ریاضی چهارم

صفحه ۳۶ ریاضی سوال ۲ حل کردین برام بفرستین

فرشته صلاحی

فصل دوم ریاضی چهارم

بچه ها خواهش میکنم اینو جواب بدید تاج میدم

معین ...

فصل دوم ریاضی چهارم

کدام کسر بزرگ تر است؟

کورد ♡◇

فصل دوم ریاضی چهارم

۲×۳×۱۰۰-۷۰۰=$$ 2 /times 3 /times 100 $$