ریاضی ششم - فصل پنجم ریاضی ششم

بنیامین بهاری

ریاضی ششم. فصل پنجم ریاضی ششم

میشه لطفا جواب بدید.با توضیح

جواب ها

۵۰ درجه در آخر معرکه یادت نره

سوالات مشابه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

محمد متین سلیمانی

فصل پنجم ریاضی ششم

آزمون ریاضی

محمد متین سلیمانی

فصل پنجم ریاضی ششم

آزمون ریاضی

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

بنیامین بهاری

فصل پنجم ریاضی ششم

خواهشا حل کنید و توضیح بدید. معرکه و تاج میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

هرکی جواب رو بگه معرکه میدم