ریاضی پنجم - فصل پنجم ریاضی پنجم

Armita 💙:)

ریاضی پنجم. فصل پنجم ریاضی پنجم

جواب بدین معرکه یادم نمیرععع

جواب ها

جواب معرکه

amin farhadi

ریاضی پنجم

جواب : شکل بعدی از ۲۴ چوب کبریت ساخته شده است در شکل یازدهم ۶۶ چوب کبریت ساخته شده است و در شکل بیست ویکم، ۱۲۶ چوب کبریت ساخته شده است

تنها ۰۰۰۰

ریاضی پنجم

شکل بعدی از ۲۴ چوب کبریت درست شده شکل یازدهم از ۶۶ چوب کبریت درست شده شکل بیست و یکم از ۱۲۶ چوب کبریت درست شده

:)کرومییی 200.

ریاضی پنجم

جواب در توضیحات بالا

Hosna Jagari

ریاضی پنجم

جواب بالا

aMIr ‌‌‌‌ .

ریاضی پنجم

........

سوالات مشابه

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین

ایدا اعرابی

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام میشه برای من توضیح بدید چگونه اعداد اعشار را روی محور نشان بدم ممنون

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین تاج میدم

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه از سوا 1تا 4 بگید معرکه میدم

پریا هدایتی

فصل پنجم ریاضی پنجم

مساحت قسمت رنگی شکل را به دست آورید اولین نفر تاج میدم

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین تاج میدم

Rein Far

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زودتر و تا ۱ ساعت دیگه جواب بده بهش الان و ۳ جای دیگه که ببینمش هم بهش معرکه میدم و لطفاً راه حل داشته باشه . ۱_قرینه ی هر نقطه روی محیط دایره .................است. الف) در مرکز دایره. ب) در خارج دایره. ج)در داخل دایره د) روی محیط دایره ۲_ درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید الف) هر شکلی که محور تقارن دارد مرکز تقارن هم دارد ب)ممکن است شکلی بیشتر از یک نقطه ی تقارن داشته باشد ج)ممکن است شکلی مرکز تقارن داشته باشد ولی محور تقارن نداشته ب

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین تاج میدم

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکی جواب بده تاج میدم یا شایدم معرکه

نیایش گوهری

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه جواب سوال من را بدین

Fatemeh sarhadi

فصل پنجم ریاضی پنجم

ضرب این عدد را بگو ۵/۶۲×۳۷۲

آرمی ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

بگید تاج میدم

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

نسبت دوعد13است اگر عدد بزرگتر 12باشدعدد دیگر جند باشد لطفا زود بگید تروخدا

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه از سوا 1تا 4 بگید معرکه میدم

آرمی ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

بگید تاج میدم

هستی مردانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

میشه از سوا 1تا 4 بگید معرکه میدم

H. I F. H

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام بیست تا سوال از ریاضی کلاس پنجم فصل پنجم میگید معرکه میدم

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین

Fatemeh sarhadi

فصل پنجم ریاضی پنجم

ضرب این عدد را بگو ۵/۶۲×۳۷۲

Iranian arlink

فصل پنجم ریاضی پنجم

یکی جواب بده لطفا