عربی هشتم - درس 2 عربی هشتم

سوال واضح !

کیانا ....

عربی هشتم. درس 2 عربی هشتم

کسی این سوالو بلده ؟

جواب ها

جواب معرکه

بهار 🌹

عربی هشتم

سلام من توضیحات را به صورت عکس ارسال می کنم برایتون لطفاً برایم معرکه بزن

سوالات مشابه

Mahan Jalali

درس 2 عربی هشتم

سلام لطفا اگ کسی میدونه بگه چجوری فعل ماضی رو به مضارع تبدیل کنیم ؟؟

mahshid esteqlaly

درس 2 عربی هشتم

جواب لطفا::

❤D❤ .......

درس 2 عربی هشتم

کلمات متضاد و مترادف را بنویسید ام ذهب والد رجع اب بیت کبیر جمیل صغیر قبیح منزل