فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

.. ..

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

سلام درس شیر حق معنی ارایه کنایه همه روککامل بفرستید

جواب ها

جواب معرکه

فرشته کوچولو

فارسی هشتم

او خدو انداخت بر روی علی ——- افتخار هر نبی و هر ولی معنی: آن مرد، آب دهانش را بر صورت حضرت علی که مایه افتخار پیامبران و اولیا خدا است، انداخت. در زمان انداخت شمشیر آن علی ——- کرد او اندر غزایش کاهلی معنی: حضرت علی در همان لحظه شمشیرش را انداخت و در جنگیدن درنگ کرد گشت حیران آن مبارز، زین عمل ——- وز نمودن عفو و رحم بی‌محل معنی: آن مرد جنگجو از این رفتار حضرت علی و بخشش بی‌موقع متعجب شد گفت: «بر من تیغ تیز افراشتی ——- از چه افگندی، مرا بگذاشتی؟» معنی: گفت: «شمشیر تیز خودت را برابر من بالا برده بودی، حال چرا آن را انداختی و من را رها کردی؟» گفت: «من تیغ تیز از پی حق می‌زنم ——- بنده حقم نه مأمور تنم معنی: حضرت علی گفت: «من برای خدا شمشیر می‌زنم و مبارزه می‌کنم. من بنده خداوند هستم و نه بنده جسم و هوس‌ها شیر حقم، نیستم شیر هوا ——- فعل من بر دین من باشد گوا معنی: من شیر خدا هستم نه شیر هوس‌های انسانی، رفتار من شاهد و گواه دین و عقیده من است باد خشم و باد شهوت، باد آز ——- برد او را که نبود اهل نماز معنی: وسوسه خشم و شهوت و حرص و طمع، انسان دین‌دار را از راه به در می‌کند تاج یادت نره بیا تو چت لطفا

سوالات مشابه

... ....

درس11 فارسی هشتم

نمونه سوال درس ۹و۱۰و۱۱ فارسی کسی داره؟

محمدرضا امیرآبادی

درس11 فارسی هشتم

دوستان گزاره چیست؟؟ چگونه ساخته میشه ؟؟وباید چگونه تشخیص داد؟؟

سید محمد حسین علوی

درس11 فارسی هشتم

سلام بر دوستان عزیزم خوبین برای من معنی لغت های درس ۱۱ بفرستین تاج میدم

Fa Fa

درس11 فارسی هشتم

ای وطن ای تو نور و ما همه چشم ای وطن ای تو جان و ما همه تن نقش دستوریشو برام بگین نقش دستوری ها اریه ن تاج میدم

سما اختر

درس11 فارسی هشتم

سلام لطفا یک تصویر نویسی خیلی خوب برای این بنویسید لطفا زود

بچه🌱💚 کلمات مهم درس ۱۱ با معنی و ارایه تشبیه ..... خودارزیابی و گفت‌و‌گو کنید فعالیت های نوشتاری فقط سریع لطفا😊😉 تاج میدم 👑

هستی رحمانی

درس11 فارسی هشتم

ارکان تشبیه جمله آفتاب شمایل

یسرا قریشی

درس11 فارسی هشتم

سلام صفحه ۸۴ و ۸۵ روهرکی داره توضیح بده تاج میدم

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو بگید

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

داخل این سه بیت مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو مشخص کنید،،،،خواهش میکنم زود بفرستید جوابو

sara bahmani

درس11 فارسی هشتم

هسته و وابسته را در جمله زیر مشخص کنید( نوع وابسته هارا نیز مشخص کنید ) ان همه مردم امدند

غزل غفاری

درس11 فارسی هشتم

دشمن بی رحم ، بمب بر مردم بی گناه، فرو میریخت

۵.هسته و نوع وابسته جمله ی ( چه هوای پاکی ) را بنویسید سریع لطفا

سوال های کتبی ( ۱۰ نمره ) ۱.معنی بیت ( گفت من تیغ ازپی حق می زنم بنده ی حقم نه مآمور تنم ) را بنویسید ۲.معنی واژ ه ی( کاهل)را بنویسید. ۳.کتاب اسمان سبز اثر ............. بود ۴. دانش ادبی دو واژه ی غدبر و قدیر ...........می گویند ۵.هسته و نوع وابسته جمله ی ( چه هوای پاکی ) را بنویسید

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

توروخدا سریع جواب بدید

‌ااااا اااااااا

درس11 فارسی هشتم

نقش دستوری کلمه «حب»در بیت و ( آن که حب وطن نداشت به دل مرده زان بهتر به باور من) چیست

taha Mohammad njad

درس11 فارسی هشتم

نقش دستوری کلمه (خب)در بیت (و آنکه حب وطن نداشت به دل. مرده زان بهتر به باور من )چیست؟

نسا بهاری

درس11 فارسی هشتم

جواب اینو بگید تایید میکنم

سلام میتونید کمکم کنید

رویا عربی

درس11 فارسی هشتم

بچه ها نهاد مفعول قید منادا رو در جمله زیر مشخص کنید👃👇👇 بنویس بی بی من تو را خیلی دوست دارم جواب👆👆