مطالعات اجتماعی هشتم - درس 21 اجتماعی هشتم

هانیه😈💜 حسینی❣️😀

مطالعات اجتماعی هشتم. درس 21 اجتماعی هشتم

۲جلگه در جنوب غربی آسیا؟

جواب ها

بهار 🌹

مطالعات اجتماعی هشتم

سلام لطفاً معرکه بزن جواب سوال میشه : جلگه بین النهرین در غرب ایران و جلگه سند در شرق ایران

سوالات مشابه

paradise asa28

درس 21 اجتماعی هشتم

لطفا این دو تا تصویر رو بگید کجاست صفحه ۴۱ مطالعات هشتم توی نت نبود تصویر ۴ ... درس بیست و یکم اروپا لطفا سریع بگید لازم دارم از پاسخ و جواب مطمئن باشید مخصوصا برای تصویر ۴ که بنای معماری اسلامی هست توی گوگل این تصویر نبود برای کتاب قدیم بود شهر ونیز ایتالیا بود ولی اینجا ونیز نیست لطفا سریع و درست بگید خواهشا تایید و معرکه میزنم برای جوابای درست

مهدی هادی

درس 21 اجتماعی هشتم

اینا رو واسم بنویسید خاهش از درس 21 تا درس 24

آتنا جور طالشی

درس 21 اجتماعی هشتم

اروپای جوان را تعریف کنید.