منطق دهم انسانی - درس8 منطق دهم

امیر لاشاری

منطق دهم انسانی. درس8 منطق دهم

چند تا مثال از شکل اول و دوم و سوم و چهارم بفرستید ولی خارج از کتاب باشه

جواب ها

𝐆𝐨𝐦𝐧𝐚𝐦 85

منطق دهم انسانی

شکل اول(تساوی)=مثل: 1-جسم و سه بعدی:چون هر جسمی سه بعدی و هر سه بعدی جسم اسم. 2-کامپیوتر و رایانه:چون هر کامپیوتری رایانه هست و هر رایانه ای ام کامپیوتر(و این واضحه دیگه😁) شکل دوم(تباین)=مثل: 1-چرخ و اتومبیل:چون هیچ اتومبیلی خرج نیست و هیچ چرخی هم اتومبیل نیست🤷🏻‍♀ 2-اسید و باز:چون هیچ اسیدی باز نیست،و هیچ بازی هم اسید نیست. 3-رباعی و غزل:چون هیچ غزلی رباعی نیست و هیچ رباعی هم غزل نیست و هر دو متفاوتن دیگه. مثال های دیگه ای هم هستن توی تباین مثل..4-اب و یخ 5-واجب و مستحب 6-کیف و کفش و.... شکل سوم(عموم و خصوص مطلق)=مثل: 1-پزشک و انسان:همه پزشک ها انسان هستند اما همه انسان ها پزشک نیستند،یا به طور دقیق تر بگم میشه.. هر پزشکی انسان است. بعضی انسان ها پزشک هستند. بعضی انسان ها پزشک نیستند 2-بیماری و سرما خوردگی(ک اینم مثل قبلیه) 3-آبله و بیماری 4-خوش نویس و هنرمند 5-درخت و چنار شکل چهارم(عموم و خصوص من وجه)=مثل: 1-میوه و نارنجی:یعنی.. بعضی نارنجی ها میوه هستند. بعضی نارنجی ها میوه نیستند. بعضی میوه ها نارنجی هستند. بعضی میوه ها نارنجی نیستند. 2-میوه و ترس(این مثل های دیگه هم مثل همونه) 3-گیاه و سبز 4-مار و سمی و...... معرکه یادتون نره :)✨

سوالات مشابه

نرگس کردزنگنه

درس8 منطق دهم

لطفاً اینو برای من حل کنید تا ساعت ۱۱ظهر بیشتر وقت ندارم

کوثر محمدی

درس8 منطق دهم

سلام لطفا این صفحه رو جواب بدین وقت ندارم

علیرضا تلالا

درس8 منطق دهم

لطفا به همه سوالاتم جواب بده همشون مربوط به درس۷و۸منطق شب امتحان دارم😭