فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

رونا کی

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

بچه ها یکی قانون دست راستو کامل برام توضیح میده از کتاب متوجه نمیشم😢

جواب ها

جواب معرکه

مهدی فیضی

فیزیک دوازدهم تجربی

خیلی ساده و رسا اول:فرض کن کف دستت B هست،نوک ۴ تا انگشتت E و انگشت شستت جهت حرکت یاv هست ویا تو فصل ۳ یازدهم کف دستت میدان مغناطیسیه و نوک ۴ تا انگشتت جریان یا جهت حرکت و سرعت ذره و انگشت شستت جهت نیرو دوم:حالا اگه گفت B یا v یاE (یا هرچی ک گفت!)رو به شمال هست فرض میکنیم درون سو هست و گفت به جنوب هست فرض میکنیم برون سو هست یعنی مثلا اگر گفت جهت میدا مغناطیسی رو به شماله،باید کف دستت به سمت پات یا کف زمین باشه و اگه گفت B جنوب باید کف دستت رو به سقف باشه!!!(یا مثلا اگر گفت میدان الکتریکی از شمال به جنوبه(یعنی رو به جنوبه)باید نوک ۴ انگشتت رو به سقف باشه...) سوم:اگه گفت بالا یعنی کف دست یا ۴ انگشت یا انگشت شست روبه سمت جلوی خودت و اگه گفت پایین یعنی این ۳ تا به سمت خودت(مثلا گفت جهت حرکت موج به سمت پایینه یعنی انگشتت شستت به سمت خودته!) چهارم:پس جلوی خودت:بالای سوال! سمت خودت و پشت سرت:پایین توی سوال! سمت راست خودت:شرق سوال سمت چپ خودت:غرب سوال سمت بالای سرت:جنوب سوال! سمت کف زمین:شمال سوال! پنجم:همین کار رو عینا اگر توی بحث F=qVBcosx الکترون بود،با دست چپت انجام بده حالا ۳ تا سوال رو جواب بده بعد جوابشو بگم: ۱.الکترونی!! در حال حرکت از غرب به شرق!! است،تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین قرار میگیرد،نیروی مغناطیسی وارد بر آن در کدام‌جهت است؟(جهت میدان مغناطیسی از جنوب به شمال است) ۲.سیمی در جهت شمال به جنوب کشیده شده و جریانی!! در جهت جنوب به شمال در آن ایجاد شده،تحت تاثیر میدانی مغناطیسی که رو به بالاست،جهت نیروی ایجاد شده به کدام سمت است؟(بذار بگم یه نکته ک جهت سیم مهم نیست جهت جریان مهمه ها!!!!مگر اینکه توی سوال جهت جریان رو نده و یا نتونیم از یه طریقی به دست بیاریم که ما اونوقت جهت سیم و جریان رو یکی میگیریم!!) ۳.اگر جهت موج الکترومغناطیسی به سمت شرق باشد و جهت میدان مغناطیسی رو به پایین باشد،میدان الکتریکی عامل موج در چه جهتی است؟

سوالات مشابه

رونا کی

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

بچه ها یکی قانون دست راستو کامل برام توضیح میده از کتاب متوجه نمیشم😢

فاطی قا

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

چرا گزینه 3 هم میتونه درست باشه؟

Mehrshad Razazan

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام دوستان بیزحمت می تونید این سوال کمکم کنید ممنون‌