ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

asma djs

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

حل کنید تاج میدم و دنبال میکنم و معرکه هم میدم ممنونم سریع تر⭐

جواب ها

میعاد شجیراتی

ریاضی پنجم

خیلی ساده هست

درست میگه

مهدیه رضایی

ریاضی پنجم

سلام پنج و پانزده رو ساده میکنی به‌پنج و بعد ضرب میکنی.

سوالات مشابه

فاطمه ابوالحسنی

فصل سوم ریاضی پنجم

رضا یک شانه تخم مرغ ۳۰ تایی خرید ۵۰ تا از آنها شکستن بچه ها را عدد از آنها را خورد چند درصد از این تخم مرغ ها سالم باقی مانده اند

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید