علوم تجربی نهم - فصل 2 علوم نهم

ܝ۬‌ܣܝ‌ߊ‌ܩ 𝐳𝐚𝐡𝐫𝐚

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

جواب لطفن💜

جواب ها

یاسین میلانی

علوم تجربی نهم

معرکه میدی؟

امیر مدریچ

علوم تجربی نهم

2 الکترون و 11 پروتون دارد لطفا معرکه

سوالات مشابه

🔱piran box🔱

فصل 2 علوم نهم

لطفا@از@صفحه@23@عکس@بدین

mahla .a

فصل 2 علوم نهم

کسی می تونه یه توضیح کامل راجب پیوند اشتراکی(کوالانسی) بده؟ مخصوصا اون قسمت پیوند اشتراکی متان

مهسا محمدی

فصل 2 علوم نهم

کی می تونه الکترولیز رو توضیح بده