زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

طبق شکل کتاب اندازه ی گیرنده ی چشایی با سلول های پشتیبان یکیه اما تو نکات درسنامه گفته که اندازه ی سلول پشتیبان از گیرنده بزرگ تره الان کدوم درسته؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

سلام اینو تو امتحان معلممون هم داده بود پشتیبان یهذره بزرگتره

سوالات مشابه

hana gyhijbbh

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

آمینو اسید چیست

Bita qp

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

کتاب گفته همه ی رناهای ناقل توالی های مشابهی دارن و تنها وجه تمایز اونا تو توالی آنتی کدونه! سوالم اینه که بخش توالی 3 نوکلئوتیدی که محل اتصال aa هست هم تو همه ی رناها مشابه؟

فریبرز درایور

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

عدد اکسایش کربن در اوره چنده ؟