زیست شناسی دوازدهم - فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

سوال واضح !

زهرا موسوی

زیست شناسی دوازدهم. فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه مورد اول این تست رو برام توضیح بدید

جواب ها

جواب معرکه

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم

با توجه به چرخه ی کربسی که برای کتاب نظام قدیم خونده بودم طی دو مرحله مولکول کربن دی اکسید از چرخه ی کربس ازاد میشه یدونه وقتی که موکول 6 کربنی به موکول 5 کربنی تبدیل میشه و یه مرحله اینکه وقتی مولکول 4 کربنی به مولکول چهار کربنی تبدیل میشه تو این دو مرحله یه نوع مولکول حامل الکترون وجود داره نه دونوع که اون مولکول حامل الکترون NAD هستش. طی باز سازی مولکول 4 کربنی به مولکول 4 کربنی اولیه یه نوع مولکول حامل الکترون دیگه به نام FAD الکترون میگیره و به FADH تبدیل میشه

سوالات مشابه

دکتر جان

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

در واکنش تنفس سلولی که گلوکز هیدرولیز شده و ATPتولید شده در واکنش تنفس سلولی'آب باید مصرف شود پس چرا سمت واکنش دهنده ها آب وجود ندارد؟

مریم ...

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

تفاوت پيروييک اسيد و پيرووات؟؟؟

علی ...

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

دوستان انزیم رنین از کتاب حذف شده؟