فیزیک دهم -

فصل 1 فیزیک دهم

haniye moradi

فیزیک دهم. فصل 1 فیزیک دهم

معرکه میزارم

جواب ها

سوالات مشابه

Ali kjhj

فصل 1 فیزیک دهم

لطفاً جواب بدین معرکه میدم

.... ..

فصل 1 فیزیک دهم

بچها نشر الگو تمام(نه سه بعدی) برا فیزیک دارم به نظرتون خوبه؟ رشتم ریاضیه و میخوام قوی قوی باشه فیزیکم

نیو پو

فصل 1 فیزیک دهم

دوستان کسی تحقیق یا کاردستی با فعالیت برای فیزیک فصل یک کرده؟ آزمایش هر چی به منم توضیح میدید؟یا ایده

zshra .m.

فصل 1 فیزیک دهم

میشه لطفا راهنماییم کنید

Avin ..

فصل 1 فیزیک دهم

ممنون میشم جواب بدید

sti moin

فصل 1 فیزیک دهم

اگر برام توضیح این سوال رو بدید معرکه بهتون میدم

sti moin

فصل 1 فیزیک دهم

لطفا این سوال رو توضیح بدید

یونس روستا

فصل 1 فیزیک دهم

۱۲۰گیگا ثانیه چند نانو ثانیه؟

hile mh

فصل 1 فیزیک دهم

جای خالی رو تکمیل کنید

hile mh

فصل 1 فیزیک دهم

به همه معرکه میدم

sahar ahmadi

فصل 1 فیزیک دهم

سلام لطفا سریع حل کنید قسمت ب رو معرکه میدم

sahar ahmadi

فصل 1 فیزیک دهم

سلام لطفا قسمت ب رو حل کنید با توضیح معرکه میدم

sahar ahmadi

فصل 1 فیزیک دهم

سلام لطفا قسمت ب این سوال رو حل کنید ممنون

Avin ..

فصل 1 فیزیک دهم

سلام یکی جزوه دستنویس فیزیک فصل اول داره?

layla la

فصل 1 فیزیک دهم

۴/۵ خروار معادل چند کیلوگرم است؟ = ۱) خروار - ۱۰۰ من تبریز, امن تبریز - ۶۴۰ مثقال و هر مثقال تقریباً ۴/۵ گرم است ۵۷۶ (۱ ۶۴ × ۱۰۳ (۳ ۱۲۹۶ (۲ ۱۲۹۶ × ۱۰۳ ۴

میشه اینو توضیح بدید اخه خود هرچقدر حل میکنم جواب و غلط میارم و یاد نمیگیرم

yasi ...

فصل 1 فیزیک دهم

این رو توضیح بدین لطفا، معرکه میزنم

اینو یکی توضیح و حل کنه معرکه میدم خودم حل میکنم جواب غلط میشه جواب=معرکه

میشه این سوال و توضیح دهید و حل کنید اخه هر چقدر حل میکنم ب جواب درس نمیرسم جواب غلط میشه معرکه هم میدم

Farzane ...............

فصل 1 فیزیک دهم

سلام بچه ها لطفا لطفا لطفا اینو به روش زنجیره ای حل کنین با راه حل توضیح بدین معرکه میدم ممنون