فرهنگ و هنر هفتم - هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هفتم

سوال واضح !

زن زندگی ازادی مرد میهن ابادی

فرهنگ و هنر هفتم. هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هفتم

نظر بدید لطفا

جواب ها

جواب معرکه

لیلا ‌ ‌‌‌ ‌

فرهنگ و هنر هفتم

باریکلا به ذکاوت شما🙏🏻👏👏👏👏وطن فروشم خودتونین که میگین

جواب معرکه

محمد ..

فرهنگ و هنر هفتم

عالی فقط صورتش بد شده زن زندگی ازادی عالی تر کرد تاج یادت نره

جواب معرکه

... ...

فرهنگ و هنر هفتم

چه پایین تنه اش زیبا کشیدی👌🏻

sarbaz gomnam

فرهنگ و هنر هفتم

از نظر یه عده ادمی که هیچی نمیدونن بهتون حق میدم اما یکم مطالعه کنید تحقیق کنید بعد شعار زن زندگی ازادی بدید

جواب معرکه

ㅤㅤ ㅤㅤㅤ

فرهنگ و هنر هفتم

خیلی زیباستتتتت

سوالات مشابه

🏆 👑

هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هفتم

نقاشی سه بعدی از اینترنت برندارید بکشید تاج بدم

زن زندگی ازادی مرد میهن ابادی

هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هفتم

نظر بدید لطفا

مهدیه فلاح

هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هفتم

خوب شده؟ ؟