فارسی چهارم - درس شانزدهم فارسی چهارم

کیم نامجون🤎

فارسی چهارم. درس شانزدهم فارسی چهارم

بچه ها متمم چی هست؟

جواب ها

ثنا نجاری🌻

فارسی چهارم

متمم چیزی‌ست که بعد از حرف اضافه میاد .

نابغه ....

فارسی چهارم

متمم حرفی هست که بعد از حروف اضافه مثل با، به ، ر میاد

متمم چیزی هس که بعد از حرف اضافی میاد. ظ

رها نظری

فارسی چهارم

متمم بعد از حرف اضافه هست

محمد حسین عسکری

فارسی چهارم

قبل فعل هست

سوالات مشابه

انتا شهید زاده

درس شانزدهم فارسی چهارم

معنی کلمات زیر را بنویسید ملک: ارامش یابد: تسلی یابد: درمانده نشود:

کیم نامجون🤎

درس شانزدهم فارسی چهارم

بچه ها متمم چی هست؟

.... Esmaili

درس شانزدهم فارسی چهارم

لطفا جواب بدید تاج میدم👌🏻👑

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

.... Esmaili

درس شانزدهم فارسی چهارم

لطفا جواب بدید تاج میدم👌🏻👑

.... Esmaili

درس شانزدهم فارسی چهارم

لطفا جواب بدید تاج میدم👌🏻👑

انتا شهید زاده

درس شانزدهم فارسی چهارم

معنی کلمات زیر را بنویسید ملک: ارامش یابد: تسلی یابد: درمانده نشود:

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدهم

.... Esmaili

درس شانزدهم فارسی چهارم

لطفا جواب بدید تاج میدم👌🏻👑

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدهم

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

کیم نامجون🤎

درس شانزدهم فارسی چهارم

بچه ها متمم چی هست؟

کیم نامجون🤎

درس شانزدهم فارسی چهارم

بچه ها متمم چی هست؟

امیرعلی یکتاپرست

درس شانزدهم فارسی چهارم

سلام بچه ها میشه درست و نادرست ودرک مطلب بفرستید

امیرعلی یکتاپرست

درس شانزدهم فارسی چهارم

سلام بچه ها میشه درست و نادرست ودرک مطلب بفرستید

امیرعلی یکتاپرست

درس شانزدهم فارسی چهارم

سلام بچه ها میشه درست و نادرست ودرک مطلب بفرستید

⿻ . . . Zahra ⛸🌸… .!

درس شانزدهم فارسی چهارم

معنی فزای؟ زود جواب بدید اولین نفر تاج

hha arc

درس شانزدهم فارسی چهارم

یک کلمه از درس شانزدهم فارسی چهارم پیدا کنیم و جمله ها از چهار جز تشکیل شده باشد زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

⿻ . . . Zahra ⛸🌸… .!

درس شانزدهم فارسی چهارم

معنی فزای؟ زود جواب بدید اولین نفر تاج