فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

meli rostami

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

معنی شعرخوانی ای وطن من،ممنون😄😄هرچه زود تر بهتر

جواب ها

سوالات مشابه

😍Hani 😍

درس11 فارسی هشتم

آرایه های درس ای وطن رو میخواستم خیلی ممنون.

amir maghareh

درس11 فارسی هشتم

معنی کلمات درس 11رو میخام

meli rostami

درس11 فارسی هشتم

جواب شعر و معنی لغات درس 11 رومیخواستم

mo he

درس11 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری درس ۱۱ سریترررر

❤A 😍

درس11 فارسی هشتم

لطفا سریع جواب بدید ببخشید بد خط

mo he

درس11 فارسی هشتم

معنی کامل شعر ای وطن من درس ۱۱

mo he

درس11 فارسی هشتم

پاسخ فعالیت کلاسی و خود ارزیابی درس ۱۱ فارسی خلاصه باشه 💗

mo he

درس11 فارسی هشتم

واژه های درس ۱۱فارسی کامل باشه از دفتر خودتون نباشه ترجیحا از گام ب گام

ناهید نوری

درس11 فارسی هشتم

بچه ها سوال ۲ ادبیات رو می خوام صفحه ۵۸ درس۱۱

Amir yazdane

درس11 فارسی هشتم

5مثال جناس کامل در نثر و5جناس ناقص در نثر جناس ناقص همان سه مورد هرکدام 5مثال در نثر یا شعر ➡️:O

fatemeh 😙❤

درس11 فارسی هشتم

کسی@صفحه@۷۸@تفکر@نوشته

Mahdi Sabz+Ali+Pour

درس11 فارسی هشتم

این@شعر@از@چه@کسی@است@ صبح@صادق@،قدرت@کاذب@شکست@@@@@@@@@@@@رشته@های@دام@اهریمن@گسست