ریاضی دهم -

فصل6 ریاضی دهم

mh ty

ریاضی دهم. فصل6 ریاضی دهم

چطور@باید@حد@چپ@و@راست@رو@به@دست@آورد؟

جواب ها

سوالات مشابه

امیرمحمد قهرمانپور

فصل6 ریاضی دهم

اگه@کسی@بلده@رو@کاغذ@برای@هرکدومش@نمودار@خودشو@رسم@کنه@!!!

mh ty

فصل6 ریاضی دهم

میشه@این@سوال@رو@جواب@بدین

فصل6 ریاضی دهم

اینو@با@اطلاعات@دهم@میشه@حل@کرد؟اگه@میشه@با@راه@حل@جواب@بدین

علی جرکانی

فصل6 ریاضی دهم

وقتی@میگه@ترتیب@مهم@نیست@یعنی@چی@؟@ میدونم@که@باید@از@روش@ترتیب@برویم@فقط@بگید@یعنی@چی@؟@

سوال@۱۸@چجوری@حل@میشه@با@جواب@ممنون@.

هادی دهقان

فصل6 ریاضی دهم

سلام@@اگرکسی@خلاصه@درس@شش@ریاضی@داره بیزحمت@بفرسته

...sheyda ....

فصل6 ریاضی دهم

قسمت@ت@رو@جواب@بدید@با@توضیح... کی@فاکتور@یل@میذاریم@کی@نمیذاریم؟

...sheyda ....

فصل6 ریاضی دهم

لطفا@یکی@قسمت@الف@و@ب@رو@توضیح@بده@

فرق@ترکیب@و@جایگشت@ت@سوالا@برای@تشخیص@اینکه@از@کدوم@استفاده@کنیم@ی@جور@که@ادم@بفهمه@یکی@بگه@ممنون

mohammadreza zahed

فصل6 ریاضی دهم

@@یه@@سری@@از@@دوستان@@هستن@@کمین@@کردن@@@@برا@@سوال.@@تا@@سوال@@میبینن@@سریع@@یه@@چرت@@و@@پرتی@@براش@@میفرستن@@که@@امتاز@@بگیرن.@@دیگه@@به@@فکر@@بقیه@@چیزا@@نیستن.@@مثلا@@اگه@@@@امتیاز@@یه@@نفر@@بالا@@بود@@@@چی@@میشه@@اخه@@.@@@@@@دیگه@@من@@نام@@نمیبرم@@@@ولی@@کاربرا@@خوب@@میشناسنشون

mohammadreza zahed

فصل6 ریاضی دهم

@@من@@پیشنهاد@@میکنم@@@@علاوه@@بر@@@@اینجا@@یه@@گروه@@تلگرامی@@هم@@داشته@@باشیم@@تا@@تبادل@@@@نظرات@@راحتر@@باشه

فصل6 ریاضی دهم

در@یک@همایش@،پنج@نفر@جهت@سخنرانی@ثبت@نام@کرده@اند.چند@طریق@ترتیب@سخنرانی@برای@انان@وجود@دارد@به@طوری@که@بین@سخنرانی@مورد@نظر@A@و@B@فقط@یک@نفر@سخنرانی@کند؟

فصل6 ریاضی دهم

دقت@کنید: سکه@ای@را@انقدر@پرتاب@میکنیم@تا@برای@بار@سوم@رو@بیاید@.@تعداد@حالاتی@که@در@۱۰@پرتاب@یک@سکه@به@این@نتیجه@برسیم@را@بیابید؟

فصل6 ریاضی دهم

۴@کتاب@ریاضی@متمایز@و@۶@کتاب@فیزیک@متمایز@را@به@چند@طریق@می@توان@در@یک@قفسه@چید@بطوری@که@هیچ@دو@کتاب@ریاضی@کنار@هم@نباشند؟

فصل6 ریاضی دهم

لطفا@جواب@سوالو@بدین@فردا@امتحان@دارم!!😭