زیست شناسی دهم -

فصل اول زیست دهم

@@ @@

زیست شناسی دهم. فصل اول زیست دهم

تنظیم میزان گویچه های قرمز ، به ترشح هورمونی به نام ............................... بستگی دارد .

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

Amir ..

فصل اول زیست دهم

@Amirhosien1928 به این ایدی

Amir ..

فصل اول زیست دهم

سلام دوستان خسته نباشید یک گپ داشتیم روبیکا اگه دوست داشتید پیام بدید عضوتون کنم

Hngll _Ne

فصل اول زیست دهم

سلام بچه ها معلم ریاضی و فیزیک خوب چی پیشنهاد میکنید که سطح بالا درس بده؟ جواب بدید معرکه میدم

@@ @@

فصل اول زیست دهم

تنظیم میزان گویچه های قرمز ، به ترشح هورمونی به نام ............................... بستگی دارد .

@@ @@

فصل اول زیست دهم

غشاء پایه همانندِ مادة زمینه ای بافت پیوندی سست ، دارای رشته های گلیکوپروتئین است درستی یا نادرستی اش رو با ذکر دلیل بگید

@@ @@

فصل اول زیست دهم

آیا اندوسیتوز و اگزوسیتوز نیاز به صرف انرژی دارند؟ و اینکه آیا بر اساس شیب غلظت حرکت می‌کنند یا خیر

@@ @@

فصل اول زیست دهم

در فرایند انتشار تسهیل شده کدام یک از پروتئین‌های یاخته‌ای غشا نقش دارند

@@ @@

فصل اول زیست دهم

غشای سلول از چه مولکول هایی ساخته شده؟

@@ @@

فصل اول زیست دهم

بچه ها جوابام درستن؟

kosar lmjhg

فصل اول زیست دهم

قلب انسان چند رگ داره؟ معرکه میدم

tani :>

فصل اول زیست دهم

بچها اگ زیست خیلی سبز دارین ص ۴۹ نکته اولی گفته آنزیم های درون کافنده تن توسط ریبوزوم های روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند و به دستگاه گلژی می روند. خب بالاش هم گفته بود که اگه این آنزیم ها تو سیتوپلاسم پخش باشن به یاخته آسیب میزنه پس چجوری بعدش اینجوری گف که رو شبکه اندوپلاسمی زبر ساخته میشن؟ بعدش چجوری وارد دستگاه گلژی میشن که داخل سیتوپلاسم پخش نشن؟ معرکه میدم✨️

Shadi ......

فصل اول زیست دهم

جواب صفحه ۶ رو میشه بفرستید معرکه میدم

Shadi ......

فصل اول زیست دهم

جواب صفحه ۳ زیست رو بعضی جاها زده درست بعضی جاها زده نادرست بالاخره جوابش چی میشه ؟ معرکه میدم

lie na

فصل اول زیست دهم

بچه ها فردا امتحان زیست دارم خوب خوندما ولی بازم احساس میکنم همه چی یادم میره میترسم فردا خوب ننویسم😭😭 معلممون خیلی سخت میده سوالارو

lie na

فصل اول زیست دهم

یه چیزی چطور برنامه ریزی کنم برای هردرس که حداقل دوبار مرور بشه در هفته؟

kosar lmjhg

فصل اول زیست دهم

معرکه میدم

kosar lmjhg

فصل اول زیست دهم

اینم جوابشو بفرستین

kosar lmjhg

فصل اول زیست دهم

حلشو زود بفرستید معرکه میدم

Mahshid ..

فصل اول زیست دهم

جواب......

Mahshid ..

فصل اول زیست دهم

میشه جوابشو بگین...