شیمی دوازدهم - فصل سوم شیمی دوازدهم

فاطی قا

شیمی دوازدهم. فصل سوم شیمی دوازدهم

سلم علت اشتباه بودن گزینه ۲ چیه ؟

جواب ها

جواب معرکه

مهدی فیضی

شیمی دوازدهم

بفرمایید علت غلط بودن گزینه ۲:))

سوالات مشابه

❤روژینا❤ آرایی

فصل سوم شیمی دوازدهم

صفحه 66 شیمی

علی همیار

فصل سوم شیمی دوازدهم

لطفا جواب بدید

سید امین رضایی

فصل سوم شیمی دوازدهم

جواب سوال هفت تمرین های فصل سه رو ممنون میشم بگین