ریاضی دوازدهم - فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

مهدیه قنبری

ریاضی دوازدهم. فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام . میشه یکی این سوال فقط قسمت ب رو حل کنه و توضیح بده . ممنونم

جواب ها

جواب معرکه

rgh hgi

ریاضی دوازدهم

سلام محیط میشه دور تا دور شکل فاصله 'MF+MF'+FF میشه دورتادور شکل یعنی محیط MF+MF'=2a و از اونجایی که a=5 و c=4 اینجوری میشه MF+MF'+FF'=2a+2c=10+8=18

سوالات مشابه

هلما برنا

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

اگر معادله دایره ب شکل ایکس به علاوه یک ب توان دو بعلاوه ایگرگ ب توان دو مساوی با ۴ باشد مختصات مرکز دایره و اندازه شعاع دایره را بنویسید

دکتر رضا عارفی نیا

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سوال مالو فصل دومه می خواستم ببینم سوال sin2x=sinxرو میشه اینجور حل ورد sinx=2sinxcosxبعد سینوس ها رو با هم ساده کنین بشه کسینوس ایکس مساوی با یک دوم دل دو پی مثبت منفی پی سوم بعدش بنویسیم جواب کلی معادله میشه

sh. sh

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام اگه میشه اینو حل کنید سوال قبلی فرستادم فهمیدم

نگار ارجنه

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام ، میشه لطفا یکی این سوال و توضیح بده ؟!

مهدیه قنبری

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام . میشه یکی این سوال فقط قسمت ب رو حل کنه و توضیح بده . ممنونم

sh. sh

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام کسی بلده اینو حل کنه ممنون

..... ..

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

میشه جواب بدید؟

نسیم مهر

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

شکل حاصل دوران یک دایره حول قطرش

Ne yari

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

میشه بگین این سوال چجودی حل میشه؟

sh. sh

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

کسی بلده لطفاً فقط زود

عرفان مجیدی

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

لطفا این سوال را حل کنید و با دلیل توضیح دهید؟

sh. sh

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام اگه میشه اینو حل کنید سوال قبلی فرستادم فهمیدم

satra nr

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

اینو میشه سریعا بفرستید واجبه

satra nr

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

سریع لطفا خیلی واجبه

...Melika... ...

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

جواب این سوال رو لطفا بگین

علی محمدی

فصل 6 ریاضی دوازدهم تجربی

کسی صفحه 142 میتونه از گلم به گام لطفا عکس بگیره