زیست شناسی دوازدهم - فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

سوال واضح !

زهرا موسوی

زیست شناسی دوازدهم. فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا مورد ۳ رو برام تحلیل کنید

جواب ها

جواب معرکه

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم

خب وقتی غلظت پروتن ها در فضای بین دوغشا زیاد میشه پروتن ها تمایل دارن در جهت شیب غلظت از محیط غلیظ به رقیق برن و تنها راه رفتن این پروتن ها از محیط غلیظ به رقیق گذشتنشون از مجموعه ی انزیمیه که بهش میگن آنزیم ATPساز. حالا اسم دیگه ی این آنزیم کانال پروتئنیه

سوالات مشابه

سیده فائزه خورشیدی

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

واکنش تنفس یاخته ای هوازی را بنویسید.

Mahsa Rhn

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

شکل رایج انرژی در سلول چیست

زهرا ننننننن

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

خزندگان در اوایل دوره کربنیفر ظاهر شدن این چه جوری تعیین سن مطلقه؟دلیلش؟