فارسی دوازدهم - درس 18 فارسی دوازدهم

جواد محمدی

فارسی دوازدهم. درس 18 فارسی دوازدهم

در بیت زیر شاعر چه چیزی را علت پوشیده بودن قله دماوند از ابر می داند؟ تا چشم بشر نبیندت روی . بنهفته به ابر چهر دل بند

جواب ها

mahta rahmani

فارسی دوازدهم

برای اینکه از چشم مردم پنهان بمونه با ابر پوشیده شده

ali Bakhtiari

فارسی دوازدهم

سلام حسن تعلیلش میشه بخاطر اینکه انسان ها نببیننش صورت وسرش رو تو ابر ها مخفی کرده

🎸soroush 🎸

فارسی دوازدهم

درود بر شما جواب دوکلمه است : صورت و سرش موفق باشید💙🙏

چیمن دارابی

فارسی دوازدهم

سلام برای اینکه مردم صورت او را نبینند چهره خود را در میان ابر ها پنهان می‌کند پس جواب میشه چهره

سوالات مشابه

جواد محمدی

درس 18 فارسی دوازدهم

در بیت زیر شاعر چه چیزی را علت پوشیده بودن قله دماوند از ابر می داند؟ تا چشم بشر نبیندت روی . بنهفته به ابر چهر دل بند

جواد محمدی

درس 18 فارسی دوازدهم

در بیت زیر شاعر چه چیزی را علت پوشیده بودن قله دماوند از ابر می داند؟ تا چشم بشر نبیندت روی . بنهفته به ابر چهر دل بند

نگین ...

درس 18 فارسی دوازدهم

واحد زبانی؟