زبان دهم - درس 1 زبان دهم

تارا ....

زبان دهم. درس 1 زبان دهم

لطفا میشه خلاصه ای رو بفرستید

جواب ها

shakila zare

زبان دهم

سلام معلم فرستاده امیدوارم به دردت بخوره

yeganeh miri

زبان دهم

سلام اگه معنیشو میخوای میتونی توشادبه آیدی @hishim_online پیام بدی اونجا معنیشو برات میفرستم

سوالات مشابه

nasrin 👸

درس 1 زبان دهم

ص 38 با ترجمه

لطفابفرستید سوالات کتاب کار رو باجواب و ترجمه می خواستم

علیرضا فردنیا

درس 1 زبان دهم

معنی did out?