فارسی یازدهم - درس 5 فارسی یازدهم

مرضیه افروز

فارسی یازدهم. درس 5 فارسی یازدهم

بگین لطفا

جواب ها

mhahd lk

فارسی یازدهم

دیوان غربی و شرقی: یوهان ولفگانگ گوته روزها:محمد علی ندوشن حمله حیدری: باذل مشهدی تاریخ بیهقی: ابوالفضل بیهقی به چشمان من کیمیا خاک توست رود ذره ای گر ز خاکت به باد

سوالات مشابه

hha arc

درس 5 فارسی یازدهم

جوتب بفرستید معرکه میدم

ایلین فرامنش

درس 5 فارسی یازدهم

سلام عموی من مهندس است این شاخص است یا نه؟ اگه شاخص نیست چیه؟

علیرضا کریم خانی

درس 5 فارسی یازدهم

سلام خلاصه این درس رو واسم میفرستین در ۱۵ خط

علیرضا کریم خانی

درس 5 فارسی یازدهم

معنی شعر درس ۱۱ ادبیات فارسی ۲ اسم درس کاوه دادخواه

محمد shahmard

درس 5 فارسی یازدهم

چرا آغا محمدخان اینجوری نوشته شدهبا (غ) تو فارسی یازدهم انسانی

محمد shahmard

درس 5 فارسی یازدهم

چرا آغا محمدخان اینجوری نوشته شدهبا (غ) تو فارسی یازدهم انسانی

sajjad haj akbari

درس 5 فارسی یازدهم

اگه بلدین بگید لطفاً

مرضیه افروز

درس 5 فارسی یازدهم

جواب ها رافرستین

معین الدین اشام

درس 5 فارسی یازدهم

مقصود ازمصراع پا در رکاب راهور خویش دارند چیست در مصراع تخت ونگین از دست اهریمن بگیریم منظور شاعر از تخت ونگین و اهریمن چیست

neda Rm

درس 5 فارسی یازدهم

مقصود شاعر از مصراع *این رود به جست و جوی دریا میرفت* چیست؟

شهرام ....

درس 5 فارسی یازدهم

سلام لطفا جواب قلمروفکری درس یازدهم ادبیات را برام بفرستید

asal ataii

درس 5 فارسی یازدهم

بچها معنی درس پنجم فارسی رو برام بفرستید :))))))

شهرام ....

درس 5 فارسی یازدهم

لطفا معنی درس ۱۰و۱۱ ادبیات را برام بفرستید

تینا موسوی

درس 5 فارسی یازدهم

کمک کنید تروخدا الان امتحان دارم 😭

ایلین فرامنش

درس 5 فارسی یازدهم

سلام عموی من مهندس است این شاخص است یا نه؟ اگه شاخص نیست چیه؟

دریا فرشید

درس 5 فارسی یازدهم

بسمه تعالی آزمون:فارسی 2 نوبت اول (دی ماه) نام ونام خانوادگی نام پدر سوال 1- معنی واژه هازیررابنویسید الف)توفق ب)حلاوت ج)جبیب د)چنگ سوال 2-معنی بیت های زیزبنویسید الف)بلندآن سر،که خواهدبلندش/نژندآن دل که خواهدنژندش ب)چوصبرش نماندازضعیفی وهوش/زدیوارمحرابش آمدبه گوش ج)نوجوانی میان بالابابروبازویی خوش تراش سوال3-جملات زیررامجهول کنید. الف)حرف هایش رامثل همیشه ناتمام گذشته ب)نیروهای بعثی مردم راازشهربیرون می کردند سوال 4-روابط معنایی میان واژگان زیزرابنویسید الف)کین ومهر

امیرحسین اسدی

درس 5 فارسی یازدهم

مفهوم بیت ها رو میخوام ممنون

محمدجواد کریمی

درس 5 فارسی یازدهم

سلام معنی شعر خوانی درس پنجم

محمد shahmard

درس 5 فارسی یازدهم

چرا آغا محمدخان اینجوری نوشته شدهبا (غ) تو فارسی یازدهم انسانی

Bi name :)

درس 5 فارسی یازدهم

سلام معنی و آرایه های درس پرورده عشق(لیلی و مجنون)رو میفرستید