زیست شناسی دوازدهم - فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

farimah ghasemi pour

زیست شناسی دوازدهم. فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

میشه جواب این تست رو بدید ؟ گزینه ی ۳ میشه ؟

جواب ها

سوالات مشابه

hamid rn

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

در کتاب درسی گفته شده دو فرایند بازجذب و ترشح, ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از لوله کلیوی و #مجرای جمع کننده تغییر میدهند ولی در کتاب تستم ذکر شده که بازجذب صرفا در مجرای جمع کننده اتفاق میفته و نه ترشح قضیه چیه؟

دکتر جان

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

بچه ها کسی فاگوزیست دوازدهمو داره از زنجیره انتقال الکترون عکس بفرسته پلییییز

parisa .Borji

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

کسی میتونه این شکل رو توضیح بده ؟