ریاضی چهارم - فصل سوم ریاضی چهارم

هری پاتر ⚡️

ریاضی چهارم. فصل سوم ریاضی چهارم

سلام میشه خیلی زود برام حل کنید و معرکه میدن و خوش خط ممنون

جواب ها

پویان مقیمی

ریاضی چهارم

ما برای اینکه ببینیم چقدر برنج داریم باید ضرب کنیم یعنی ۴۵ کیسه را به ۳۵ کیلو ضرب میکنیم و میشه 45×35=1574 و1574را باید بین 63نیازمند تقسیم کنیم و میشه1574÷63=24 به هر نفر 24کیلی برنج میرسد

سوالات مشابه

m. s..

فصل سوم ریاضی چهارم

جواب بدید تاج میدهم

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

بچه ها این هم حل کنید معرکه میدم

سپهر۹۲ آزادی

فصل سوم ریاضی چهارم

چند عدد ۴ رقمی داریم با ارقام غیر تکراری که کل ارقام فرد باشدو صدگان بزرگتر از دهگان باشد و دهگان بزرگتر از یکان باشد حل کنید معرکه میدم