زبان یازدهم - درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

سوال واضح !

مهسا گودرزی

زبان یازدهم. درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

لطفا این سوال زبان رو برام حل کنید.

جواب ها

کوثر 💮

زبان یازدهم

سلام دوست عزیز😊 1 :D 2 :C 3 :A 4 :B بفرمائید اگر صحیح بود معرکه بزنید ممنون میشم🤗 گزینه ۵ اضافیه

سوالات مشابه

مهدی محمدی

درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

بچه ها لطفا حل کنید دمتون گرم😃

غزل قبادی

درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

unscramble the following sentences

Ahi moin

درس 3 زبان انگلیسی یازدهم

1. This treatment is really great. It makes me feel so __. a) relaxed b) relaxing