زیست شناسی دهم -

فصل اول زیست دهم

ch hh

زیست شناسی دهم. فصل اول زیست دهم

دی ساکارید ها چگونه بوجود می ایند

جواب ها

سوالات مشابه

مهدی سلمانزاده

فصل اول زیست دهم

چگالی چیست

reza rexa

فصل اول زیست دهم

پروانه مونارک چگونه جهت حرکت خود را در آسمان پیدا میکند

امیر سرخ دره

فصل اول زیست دهم

پروانه مورناک چگونه جایگاه خورشید در آسمان را تشخیص می‌دهد

امیرحسین زمانی

فصل اول زیست دهم

زیست دهم تجربی نمونه سوال را لطفا زود جواب بدین...

محمد مهدی فاتحی

فصل اول زیست دهم

پراونه مونارک از کجا تا کجا صفر می کند

امیرحسین بهروزی نیا

فصل اول زیست دهم

زیست شناسی چیست

امیرحسین n n

فصل اول زیست دهم

وظیفه سانتریول؟

M.mehdi Nasiri

فصل اول زیست دهم

آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اُسمز موجب ترکیدن یاخته های بدن ما شود؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

در پر سلولی ها، مایع بین یاخته ای چ وضیفه ای دارد🥺؟؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

این درسته یا غلطه؟؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

خدمات یک بوم سازگان ب چ عاملی بستگی دارد؟؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

در یک بوم سازگان چگونه یک اجتماع شکل میگیرد؟؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

به چ علت مونارک مهاجر نمیتوانند در کل شبانه روز مهاجرت کنند؟

فاطمه میرزایی

فصل اول زیست دهم

زیست شناسی چییت

فاطمه میرزایی

فصل اول زیست دهم

راه های عبور غشای یاخته؟

mohammad rahimi

فصل اول زیست دهم

در بدن مونارک نورونهایی است ک با استفاده از ان و جایگاه خورشید.................. تشخیص میدهد.

سهیل صادقی

فصل اول زیست دهم

کربوهیدراتها به چند دسته تقسیم می شوند؟

حسین حسین حسین افتخاری

فصل اول زیست دهم

کسی می تونه جواب بده

علی علی

فصل اول زیست دهم

اندامک چیست

ابولفضل کاظمی

فصل اول زیست دهم

انسان درپی منابع برای کاهش به سوخت های فسیلی چیست