سواد رسانه ای - درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

حسین شریفی

سواد رسانه ای. درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

فنون اقناعی رو نام ببرید ۵مورد

جواب ها

جواب معرکه

حماد شاهوزهی

سواد رسانه ای

سلام عرض ادب 1شدت2تکرار3تطمیع 4ادعای آشکار 5 نخبگان

سوالات مشابه

مبینا مساوات

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

نمونه مثال برای حقوق مخاطب در برابر رسانه ها نسبت به رسانه های اطراف خود و پیامهای آنها ونقض

Zahra .....

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

دلایل تفاوت مخاطبان با یکدیگر چیست؟

mahdi shahpasand

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

صفحه 98 تفکر رسانه دهم💔 گفگتگوی کلاس رو بفرستین!