ریاضی پنجم - فصل دوم ریاضی پنجم

النا رحمانی

ریاضی پنجم. فصل دوم ریاضی پنجم

سلام شبتون بخیر ببخشید روش جواب این سوال رو خواستم

جواب ها

ملینا مشهدی

ریاضی پنجم

بفرما🙂📚

سوالات مشابه

ثنا اقابابایی

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام می‌شود جمع و تفریق کسر ها را توضیح دهید

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

yasna Alimohammad

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه به من نمونه سوال فصل دوم بهم بدین خیلی ممنون🙏🏼 تاج میدم👑

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

یسنا جباری

فصل دوم ریاضی پنجم

لطفا جواب این رو بدید

ایدا فلاح مطلق

فصل دوم ریاضی پنجم

حاصل عبارت زیر را بدست اورید

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

ویهان اهنی

فصل دوم ریاضی پنجم

4 تا کسر مساوی برای پنج هشتم بگه

avaaa tt

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام آموزش نوشتن کسر روی محور رو میگید

taha rooshny

فصل دوم ریاضی پنجم

تمرین ث ۴۴و۴۵

بهار افضلی

فصل دوم ریاضی پنجم

جواب بدینننن

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

ویهان اهنی

فصل دوم ریاضی پنجم

4 تا کسر مساوی برای پنج هشتم بگه

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید

ویهان اهنی

فصل دوم ریاضی پنجم

4 تا کسر مساوی برای پنج هشتم بگه

avaaa tt

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام آموزش نوشتن کسر روی محور رو میگید

مهدیه رضایی

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه کسی به من ضرب اعداد مخلوط و همچنین ساده کردن رو توضیح بده.تاج میدم

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

میشه جواب ریاضی پنجم صفحه 40رو بگین

yasna Alimohammad

فصل دوم ریاضی پنجم

سلام دوستان میشه به من نمونه سوال فصل دوم بهم بدین خیلی ممنون🙏🏼 تاج میدم👑

Sahar💜 💜

فصل دوم ریاضی پنجم

ضرب عدد مخلوط زیر را انجام دهید