تاریخ معاصر یازدهم - درس 18 تاریخ یازدهم

‌, ‌،

تاریخ معاصر یازدهم. درس 18 تاریخ یازدهم

پرسش های این درس هم جوابش لطفا بگین ممنون 🥰

جواب ها

جواب معرکه

Mahdi Taki

تاریخ معاصر یازدهم

1=۱۵۴ از حادثه خونین خط سوم تا کردند 2=۱۵۴از خط آخر *خبر دستگیری امام.....آمیز به راه افتاد . 3=۱۵۸از دیگر پیامد قیام 15خرداد ........دین سیاست ظهور کرد 4=۱۶۰ از با افزایش حضور آمریکا ای ها و..... لایحه تصویب شد . 5=۱۶۲آثار و نتایج امام خمینی بزرگ نوشته پنج‌مورد

سوالات مشابه

‌, ‌،

درس 18 تاریخ یازدهم

پرسش های این درس هم جوابش لطفا بگین ممنون 🥰