ریاضی هفتم - فصل 1 ریاضی هفتم

‌fatamah ‌.

ریاضی هفتم. فصل 1 ریاضی هفتم

حل کنید به کسایی ک درست حل کنن تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

sh rahimi

ریاضی هفتم

6x+400=30000 6x=30000_400 6x=29600 X=29600÷6=

مهدی یوسفی فر

ریاضی هفتم

جواب سوال

سوالات مشابه

shad aiii

فصل 1 ریاضی هفتم

نمونه سوال آزمون سال های قبل پایش از همه ی درس ها لطفا بدید با جواب تاج میدم

محمدرضا اسماعیلی

فصل 1 ریاضی هفتم

شخصی در6روز 300 تومان جمع کرد اگر او هرروز از روز قبل 10 تومان بیشتر جمع کرده باشد او روز اول چقدر پول داشته

Alireza Imani

فصل 1 ریاضی هفتم

اگه میشه یک نمونه سوال از فصل 1 ریاضی برای من بفرستید ممنون