هندسه یازدهم - فصل 1 هندسه یازدهم

حنانه حسن زاده

هندسه یازدهم. فصل 1 هندسه یازدهم

میشه این سوال رو توضیح بدید 🙏

جواب ها

سوالات مشابه

Queen+gold ...

فصل 1 هندسه یازدهم

میشه تمرین اول صفحه ی ۲۳رو یکی توضیح دهید

milad rastad

فصل 1 هندسه یازدهم

سلام سوال8صفحه ۲۳چی میشه جوابش؟؟

eng mhrngr

فصل 1 هندسه یازدهم

اگر نقطه fنقطه ای روی دایره باشد ،شعاع ofو خط مماس بر دایره در نقطهf........ این جا خالی چی میشع صفحه۱۱