فیزیک یازدهم - فصل 2 فیزیک یازدهم

fm fm

فیزیک یازدهم. فصل 2 فیزیک یازدهم

سلام لطفا یک نفر قسمت نیروی محرکه رو توضیح بده چرا توی این قسمت میگن بار های مثبت منظور چیه؟؟؟ بعد در حالت کلی جهت جریان و میدان از قطر مثبت به سمت قطب منفیه ولی چون الوترون اا خلاف جهت حر کت می کنن از قطب منفی به مثبت میرن؟؟

جواب ها

Neda moosavi

فیزیک یازدهم

سلام بفرمائید ⚘🙏 وسیله ای است که با انجام کار رو ی بار الکتریکی ، جریان ثابتی از بارهای الکتریکی در یک مدار ایجاد میکند . یا به عبارتی وسیله ای است که انرژی لازم را برای ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی در مدار تامین میکند . ( در واقع مولدها با افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی بارهای الکتریکی جریان ثابتی را در مدار برقرار می کنند .) نیروی محرکه الکتریکی چیست ؟ کاری که منبع نیروی محرکه الکتریکی (مولد ) روی واحد بار الکتریکی مثبت انجام می دهد تا آن را از پایانه با پتانسیل کمتر به پایانه با پتانسیل بیشتر ببرد نیروی محرکه الکتریکی emf نامیده می شود ( E = w/q ) و یکای آن ژول بر کولن یا ولت است . توجه : دو نوع منبع نیروی محرکه داریم 1 - آرمانی 2 - واقعی ودر یک منبع آرمانی اختلاف پتانسیل دوسر مولد با نیروی محرکه الکتریکی برابر است . V = E توجه : مولدی که جریان به پایانه منفی آن وارد می شود مولد یا منبع درحال تخلیه یا انرژی ده به مدار گویند و مولدی که جریان به پایانه مثبت آن وارد می شود مولد یا منبع در حال شارژ گویند . توجه : در واقعیت درون مولد های الکتریکی مقاومتی در برابر بارهای الکتریکی وجود دارد که به آن مقاومت داخلی ( r ) نامیده می شود و هنگام عبور جریان از مولد باعث افت پتانسیل (Ir -) در آن می شود . V = E - Ir ا ( V اختلاف پتانسیل دوسر مولد در حال تخلیه است ) اگر مولد در حال شارژ باشد اختلاف پتانسیل دوسر مولد از رابطه V = E + Ir بدست می آید

سوالات مشابه

دانش آموز

فصل 2 فیزیک یازدهم

جواب این سوال چی میشه

محمد ...

فصل 2 فیزیک یازدهم

لطفا@همراه@با@عکس

م.م ا.ا.

فصل 2 فیزیک یازدهم

اینو@یکی@توضیح@بده