ریاضی چهارم - فصل سوم ریاضی چهارم

هری پاتر ⚡️

ریاضی چهارم. فصل سوم ریاضی چهارم

حل کنید برام ممنون میشم که زود انجام ببدید معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

𝐤𝐢𝐦.𝐢𝐚𝐬 :/

ریاضی چهارم

جواب ۲۷.۳۲ بود ولی چون نمیشه چادرو نصف کرد باید عددی رند و بزرگار رو انتخاب کنی ک میشه ۲۸ تاجمو رنگی کن عزیزم$$ 683 /div 25=27.32 $$

سوالات مشابه

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

سلام بچه ها لطفا جواب های خالی نفرستی جواب بدید معرکه میدم

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

سلام این رو حل کنید و معرکه میدم

m. s..

فصل سوم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم